Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Certificate of Appreciation

Presented to Konstantinos Mouzakis 

In recognition and appreciation of his contribution to the 2016 Olymp Awards, Food and Beverage Competition 

Δεν υπάρχουν σχόλια: