Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Taste Olymp Award 2016
Διαγωνισμός
Δικαίωμα συμμετοχής στο βραβείο ανώτερης γεύσης (Taste Olymp Award) έχουν όλα τα επώνυμα (όχι χύμα) επεξεργασμένα ή μη τρόφιμα και ποτά  που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Τα προϊόντα προς αξιολόγηση θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάλληλη κατάσταση για γευσιγνωσία και ότι τα διακριτικά στοιχεία αναγράφονται σωστά και με σαφήνεια στην ετικέτα, προϊόντα δηλαδή έτοιμα για διάθεση προς το καταναλωτικό κοινό. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει φυσικοχημικά τεστ σε συνεργασία με αναγνωρισμένα εργαστήρια, με σκοπό να ελέγξει ότι τα προϊόντα είναι τεχνικά άρτια.
Αξιολόγηση
Τα προϊόντα δοκιμάζονται κατά την «τυφλή» μέθοδο, χωρίς συσκευασία, και χωρίς κανενός είδους διακριτικό στοιχείο. Σε κάθε προϊόν αποδίδεται ένας κωδικός αριθμός για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη παρακολούθησή τους. Η αξιολόγηση των δειγμάτων γίνεται από το Olymp Awards Chef’s Jury Panel με panel leader τον Κο Κωνσταντίνο Μουζάκη. Κάθε κριτής πραγματοποιεί μια οργανοληπτική ανάλυση του προϊόντος που δοκιμάζει, και καταγράφει μια αριθμητική βαθμολογία στο φύλλο αξιολόγησης η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική αίσθηση απόλαυσης (που βαρύνει περισσότερο στον τελικό βαθμό) καθώς και άλλα κριτήρια, όπως  όψη, οσμή, υφή, γεύση και αίσθηση στο στόμα.
Τα προϊόντα αξιολογούνται με κριτήριο τις ξεχωριστές τους ιδιότητες και δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους.
Βραβεία τροφίμων  και ποτών:
 • ΧΡΥΣΟ Ολυμπιακό βραβείο γεύσης, τα προϊόντα με 89% και παραπάνω συνολικών βαθμών
 • ΑΡΓΥΡΟ Ολυμπιακό βραβείο γεύσης, τα προϊόντα με βαθμούς μεταξύ 77% και 88%
 • ΧΑΛΚΙΝΟ Ολυμπιακό βραβείο γεύσης, τα προϊόντα με βαθμούς μεταξύ 65% και 76%
Ομάδα κριτών-αξιολογητών
Τα προϊόντα δοκιμάζονται από πολυάριθμο πάνελ κριτών:
 • Ηλία Ιωσηφέλη
 • Νίκο Δαούτη 
 • Εύα Βοναζούντα
 • Μαρίνα Πούλιου 
 • Λευτέρη Καραντάνη 
 • Λάζαρος Κολαξής 
 • Παύλος Αλεξάνδρου 
 • Κώστας Κωβαίος


Δεν υπάρχουν σχόλια: