Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Έγκριση αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 
1ης περιόδου 2015.

Πιστοποίηθηκα με επιτυχής έκβαση Μικροδιδασκαλίας 
στους καταλόγους του ΕΟΠΠΕΠ 
με βαθμό 15/20 (1224).

Δεν υπάρχουν σχόλια: