Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΟΠΠΕΠ
Έγκριση αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015.

Πιστοποίηθηκα με επιτυχής έκβαση Μικροδιδασκαλίας στους καταλόγους του ΕΟΠΠΕΠ με βαθμό 15/20 (1224).

Δεν υπάρχουν σχόλια: