Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΣΥΝ ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΤΗ ΕΛΕΝΗ....ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥΣ...


«Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος, και ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν Βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο· ήν περίσωζε διά παντός εν ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε»।
.ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!!
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: